JTC COSMETICS INTERNATIONAL

JTC COSMETICS INTERNATIONAL

JTC COSMETICS INTERNATIONAL

JTC COSMETICS INTERNATIONAL

JTC COSMETICS INTERNATIONAL
JTC COSMETICS INTERNATIONAL
Ban quản lý
Mr Jay Ng

Mr Jay Ng

Vị trí: CEO tại Singapre

Chức vụ: Managing Director

 CEO Ms Trương Thảo (Tracy)

CEO Ms Trương Thảo (Tracy)

Vị trí: CEO tại Việt Nam

Chức vụ: CEO

Gọi ngay SMS Chỉ Đường